วันนี้เป็นวันสงกรานต์ และเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย สุพิกาเฮลท์แคร์ฯ ได้จัดพิธีสงกรานต์แบบเรียบง่าย แบบ New normal

วันนี้เป็นวันสงกรานต์ และเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย สุพิกาเฮลท์แคร์ฯ ได้จัดพิธีสงกรานต์แบบเรียบง่าย แบบ New normal แต่เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุก็ยังได้รับกิจกรรมนี้เหมือนเดิมแต่ละบุคคลไป ขณะนี้ได้ห้ามญาติเยี่ยม 100% ค่ะ ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์หรือทางไลน์แทนค่ะ

PAGE TOP