เกี่ยวกับบริหาร

ดูแลกิจวัตรประจำ , ความสะอาด , อาหาร
การออกกำลังกาย , ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ , การให้ยา
การไปตรวจตามนัด , จัดบริการพาไปพบแพทย์ , หรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับญาติ
จัดรถ ambulance บริการ


รูปแบบการจัดบริการ

วิธีการ
ทำสัญญา
ประเภทห้อง ค่าบริการ หมายเหตุ
รายเดือน ห้องพิเศษเดี่ยว 35000 บาท / ต่อเดือน *1
ห้องพิเศษ 4 เตียง 28000 บาท / ต่อเดือน *1
ห้องรวม 25000 บาท / ต่อเดือน *1
รายวัน ห้องพิเศษเดี่ยว 1200 บาท / ต่อวัน *1
ห้องพิเศษ 4 เตียง 1200 บาท / ต่อวัน *1
ห้องรวม 1200 บาท / ต่อวัน *1

*1 ราคาค่าบริการพิจารณาตามอาการของผู้สูงอายุและการเลือกห้องพัก


การทำงานมีอะไรบ้าง

บริการกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ป้อนอาหาร ออกกำลังกาย
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและสมอง เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิดหาตัวเลข การใช้ตัวต่อรูปต่างๆ การใช้ท่าทางประกอบจังหวะ
ผู้สูงอายุติดเตียง ทำความสะอาดร่างกาย ออกกําลังกาย เคาะปอด พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ให้อาหารสายยาง
PAGE TOP