เกี่ยวกับบริหาร

ดูแลกิจวัตรประจำ , ความสะอาด , อาหาร
การออกกำลังกาย , ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ , การให้ยา
การไปตรวจตามนัด , จัดบริการพาไปพบแพทย์ , หรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับญาติ
จัดรถ ambulance บริการ


รูปแบบการจัดบริการ

 

บริการรายวัน วันละ 1,200 บาท / ห้องพิเศษเดี่ยว 1,500 บาท
บริการรายเดือน เริ่มต้น 18,000 ถึง 30,000 บาท ตามสภาพการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
บริการรายเดือน
ห้อง 1 เตียง
30,000 บาท
บริการรายเดือน
ห้อง 2 เตียง
25,000 บาท
บริการรายเดือน
ห้อง 3 เตียง
24,000 บาท
บริการรายเดือน
ห้อง 5 เตียง
20,000 ถึง 23,000 บาท
บริการรายเดือน
ห้อง 8 เตียง
18,000 ถึง 19,000 บาท

* ราคาค่าบริการพิจารณาตามอาการของผู้สูงอายุและการเลือกห้องพัก


การทำงานมีอะไรบ้าง

 

บริการกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ป้อนอาหาร ออกกำลังกาย
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและสมอง เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิดหาตัวเลข การใช้ตัวต่อรูปต่างๆ การใช้ท่าทางประกอบจังหวะ
ผู้สูงอายุติดเตียง ทำความสะอาดร่างกาย ออกกําลังกาย เคาะปอด พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ให้อาหารสายยาง
PAGE TOP