รับรางวัลเนอร์สซิ่งโฮมดีเด่น “Golden Heart Award” ปี 2565

ปี 2565 เราได้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ และมีระบบการป้องกันโควิส -19 โดยได้รับรางวัลเนอร์สซิ่งโฮมดีเด่น “Golden Heart Award” เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มความสามารถมาตลอด ทุกคนพร้อมที่จะดูแลผู้มีพระคุณของท่านด้วยเต็มใจและเอื้ออาทรในทุกสถานะ

PAGE TOP