สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้รับการสนับสนุนจากแพทย์พยาบาล ของศูนย์อนามัยสาธารณสุข 61 สายไหม มาฉีดวัคซีน โควิด19 รอบที่ 3

สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้รับการสนับสนุนจากแพทย์พยาบาล ของศูนย์อนามัยสาธารณสุข 61 สายไหม มาฉีดวัคซีน โควิด19 รอบที่ 3 เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนครบหมดทุกคน เราจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนต่อไป ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.เขตสายไหม ที่สละเวลามาเยี่ยมที่ศูนย์ ฯ และขอบคุณ ศูนย์สาธารณสุข 61 ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สุพิกาฯมาตลอด

PAGE TOP