จัดพิธีรดนำ้ขอพร จากผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565

สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้จัดพิธีรดนำ้ขอพร จากผู้สูงอายุ ภายในสถานดูแลผู้สูงอายุแทนบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัว พวกเราทุกคนดีใจที่ได้กราบไหว้ผู้มีพระคุณทุกท่าน และสัญญาว่าจะดูแลทุกท่านเสมือนคุณพ่อ-คุณแม่ ของทุกคนค่ะ

PAGE TOP