สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นองค์กรดีเด่น และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันโควิค ประจำปี 2563

สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นองค์กรดีเด่น และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันโควิค ในเพลง ล้างมือทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว จาก สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2563

PAGE TOP