สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาคาร สถานที่ ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส รับดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาคาร สถานที่ ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการทุกคน ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเรียบร้อย เรามีความพร้อมในทุกด้าน เรียนเชิญท่านที่สนใจใช้บริการ ชมสถานที่ สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันหรือโทรติดต่อได้ที่ 095-5654539

PAGE TOP