กิจกรรมสู่ชุมชนครั้งที่สอง ร่วมกับโครงการจัดโรงทานวัดโพสพผลเจริญ เพื่อเป็นการแบ่งปันและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้ชีวิตป้องกัน Covid 19 ให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมสู่ชุมชนครั้งที่สอง ร่วมกับโครงการจัดโรงทานวัดโพสพผลเจริญ เริ่มจากได้ถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและสเปรย์พ่นเพื่อคลายกล้ามเนื้อแด่ เจ้าอาวาสฯ แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล อาหารแห้ง จำนวนรวม 1,000 ชุด แก่ประชาชนชาวคูคต สายไหม ลำลูกกา เพื่อเป็นการแบ่งปันและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้ชีวิตป้องกัน Covid 19 ให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และ ขอโมทนาบุญให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้

PAGE TOP