ดูแลทั้งกายจิตดุจญาติมิตรอยู่เคียงใกล้ได้มาตรฐานบริการด้วยหัวใจ

Text and image tags to display in the right column

Text and image tags to display in the right column

Text and image tags to display in the right column

ศูนย์สุพิกา ภายนอก / ภายใน

วิธีการ
ทำสัญญา
ประเภทห้อง ค่าบริการ หมายเหตุ
รายเดือน ห้องพิเศษเดี่ยว 35000 บาท / ต่อเดือน ***
ห้องพิเศษ 4 เตียง 28000 บาท / ต่อเดือน ***
ห้องรวม 25000 บาท / ต่อเดือน ***
รายวัน ห้องพิเศษเดี่ยว 1200 บาท / ต่อวัน ***
ห้องพิเศษ 4 เตียง 1200 บาท / ต่อวัน ***
ห้องรวม 1200 บาท / ต่อวัน ***
PAGE TOP